Kako audio elementi mogu da doprinesu kvalitetu onlajn kursa?

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Da bi se neki onlajn sadržaj (ili onlajn kurs) obogatio i da ne bismo samo čitali nepregledne redove teksta obično se dodaju određeni elementi onlajn kursu. Ovi, nazvaćemo ih elementi, mogu biti video-materijali, slike, grafikoni, gejmifikacioni elementi, audio elementi i sl. Prilikom mapiranja onlajn kursa i kreiranja okvirnog plana za razvoj sirovog materijala najveći akcenat […]

Koliko je povratna informacija važna u onlajn okruženju?

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

U poslednjih nekoliko godina, svesni smo ekspanzije onlajn kurseva, vebinara i uopšte tranzicije koja je učenje prebacila u onlajn okruženje. Za razliku od od tipičnog, tradicionalnog učenja gde je interakcija sa predavačem/profesorom direktna i u realnom vremenu, kod onlajn učenja ovaj aspekt često izostaje ili nije na adekvatnom nivou. Kod onlajn kurseva gde je ovaj […]

Evaluacija na onlajn kursu

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Jedan od segmenata koje nipošto ne smemo zaboraviti pri kreiranju i realizaciji onlajn kursa je i evaluacija. Evaluacija se može desiti i u toku trajanja kursa, ali i po završetku kursa, u zavisnosti od toga šta želimo da saznamo. Postoje razlozi zbog čega je evaluacija važna. Najpre nam pruža uvid u to da li su […]

Alati za kreiranje digitalnog sadržaja

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Možda ste pomislili da će u ovom tekstu biti reči o veb-alatima koji u doba pandemije mogu da olakšaju rad nastavnicima i prosvetnim radnicima širom sveta, ali to ovog puta neće biti slučaj. Naslov teksta je uopšten sa razlogom i u narednom tekstu napisaću detaljnije razjašnjenje. Terminologija Krenućemo najpre sa terminološkim razjašnjenjima. Naime, alati za […]

Prilagođavanje onlajn kursa učesniku – zašto i kako?

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

U svetu u kome stalno ispitujemo korisničko iskustvo za sve i svašta (ne nužno samo za internet okruženje), logično je i da u oblasti e-učenja kreiramo treninge i kurseve koji će odgovarati našim korisnicima, tj. učesnicima. Ukoliko želite da kreirate smislen kurs za svoju ciljnu grupu, možete se poslužiti tehnikom koja se odavno koristi u […]

Veštine koje treba da ima instrukcioni dizajner

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Dugačka je lista veština koje poseduje jedan instrukcioni dizajner, ali ja sam odlučila da ih rasporedim u dve grupe. Kao i obično tu su praktične, konkretne veštine, ali i meke veštine bez kojih instrukcioni dizajner verovatno ne bi ni mogao da obavlja svoj posao. 🙂 Lista veština poređana je nasumično, a ne po važnosti. Praktične […]

Upravljanje vremenom za instrukcione dizajnere (frilensere)

Posted 2 CommentsPosted in Instrukcioni dizajn

Zašto je upravljanje vremenom važna veština za instrukcionog dizajnera? Upravljanje vremenom i lična organizacija su meke veštine, koje se nepravedno zanemaruju u korist konkretnih veština. To je zbog toga što vam meke veštine neće pružiti priliku za novi posao, dok one konkretne, verovatno hoće. Međutim, ukoliko potpuno zanemarite razvoj mekih veština, posledica toga mogu biti […]

E-učenje i Storyboarding (mapiranje onlajn kursa)

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Storibording je širok pojam, a koristi se u različitim industrijama i u svakoj ima svoj specifičan oblik i način izrade. Kada bih morala  najkraće da definišem storibording,  upotrebila bih reč putokaz. Razni oblici storibordinga koriste se u industriji crtanih filmova, filmskoj industriji, u programiranju,  u e-learning industriji…  Storibording mogu da budu crteži, skice, fotografije, opisi, […]