Šta je instrukcioni dizajn?

Postoji puno definicija koje objašnjavaju šta obuhvata instrukcioni dizajn, ali ja ću probati da dam što jasnije i kraće objašnjenje.  Instrukcioni dizajn je razvoj i dizajn edukativnih materijala tako da odgovaraju afinitetima učenika koji treba te iste materijale da usvoje i primene u praksi. Za razvoj i dizajn materijala koristimo se postojećim teorijama učenja i pedagoškim principima. Instrukcioni dizajn čini čitav skup koraka počev od: analize i procene učeničkih potreba,  utvrđivanja ishoda, preko kreiranja edukativnih materijala, do evaluacije nekog programa/kursa itd. Često se koriste termini kao što su razvoj kurikuluma, dizajn nastave, nastavna tehnologija, dizajn nastavnog plana i programa.  

Instrukcioni dizajn ljudi često mešaju sa grafičkim dizajnom ili sa UI dizajnom, ali zapravo nema veze ni sa crtanjem, niti sa kodiranjem. Svi smo bili svedoci naglih promena zbog korone u proteklom periodu kada su škole u potpunosti morale da izmene svoj način rada i prebace ga u onlajn okruženje, a bile su potpuno nepripremljene na to. Jedan od poslova instrukcionog dizajnera je da takvu masovnu tranziciju olakša i učini prijatnijom za sve učesnike u tom procesu. Iako se posao instrukcionog dizajnera još uvek nije toliko odomaćio na našim prostorima, verujem da će ovo zanimanje tek doživeti procvat u Srbiji.

Čime se ja tačno bavim i kako mogu da vam pomognem?

Za firme i organizacije 

Obuke i treninzi za potrebe vaše organizacije – konvertovanje uživo treninga u onlajn obuku, implementacija novog programa učenja (onlajn i uživo), procena postojeće obuke, razvoj mekih veština i obuka.

Onlajn kursevi – kreiranje interaktivnih vežbi za onlajn okruženje, razvoj odgovarajućih formativnih i sumativnih zadataka zasnovanih na tehnologiji, testiranje vašeg postojećeg onlajn kursa, upravljanje obukama koje podržavaju poboljšanje performansi kod polaznika.

Druga rešenja

Razvoj i distribucija mikromodula za mikro-učenje – Adobe Captivate interaktivni moduli, kreiranje i razvoj prezentacija za sastanke ili vebinare.

Razvoj kurikuluma – Savetovanje o dizajnu i strukturi kursa, modelovanje onlajn kursa.

Tokom trajanja projekta stojim vam na raspolaganju za sva pitanja i moguće promene. 

Kako ćemo sarađivati, pogledajte detaljnije ispod.

Prvi, uvodni sastanak služi da se upoznamo i da jasno odredimo vaše potrebe i zahteve. 

Nakon toga, sledi detaljnije utvrđivanje kako će teći proces projekta.

Dobićete detaljan plan rada, zajedno sa načinom i metodama, ali i vremenskim odrednicama. U ovom delu odredićemo i budžet, kao i pravnu formu saradnje.

U poslednjoj fazi rada, sledi isporuka dogovorenog, završenog projekta. U ovoj fazi takođe ponovo prolazimo kroz urađeno i vršimo neophodne izmene i dopune, po potrebi.

Komentari mojih zadovoljnih klijenata

Aleksandra creates engaging, interactive and fun learning activities for our students, which has seen an increase in student progression and completion. Student feedback about the learning content is at an all time high.
Sandra is a great freelancer and has become part of the QFS Assurance family. Not only her competencies are good but her responsiveness and willingness to meet deadlines and expectations are superb. She is reliable and efficient. And she knows her stuff. I really appreciate Sandra's ideas and effort to improve the project with the ultimate goal of a great quality product. Thank you Sandra!
Aleksandra is a very fast worker and always ahead of schedule. She is incredibly responsive to any feedback given and has excellent communication skills. She is extremely organised and a pleasure to work with. I highly recommend her to anyone. I have now worked with her on several projects and am sure I will work with her again in the future.

Ukoliko želite da pročitate nešto više na temu onlajn učenja i instrukcionog dizajna, pogledajte neke moje tekstove. 

U nastavku se nalaze reprezentativni primeri onoga što sam do sada radila. Naravno, ovde je prikazano samo nekoliko primera, uz saglasnost klijenata.

Portfolio

Kursevi se nalaze na Wordpess plaformi, a uz pomoć plagina LearnDash kreirani su interaktivni kursevi prvenstveno za sportske trenere i njihove pomoćnike koji rade sa decom. Moj zadatak je bio uređivanje sadržaja na platformi i kreiranje interaktivnih vežbi u alatu H5P. 

Onlajn kursevi na kojima sam radila postavljeni su na LMS platformi Moodle i bave se temom HACCP standarda u industriji hrane. Moj zadatak je bio razvoj „sirovog“ sadržaja i konvertovanje istog u interaktivan i privlačan sadržaj za odrasle polaznike, sve uz pomoć platforme Moodle i pripadajućih plaginova.

Za profesore sa Fakulteta FILUM iz Kragujevca kreirala sam obuku pod nazivom „Obuka za rad na Mudl platformi – bazični nivo“. Na kursu su se profesori upoznali sa radnim okruženjem i tehničkim mogućnostima ove platforme, kao i najbolji način da iskoriste onlajn okruženje u pedagoške svrhe u radu sa studentima. 

Za Prosectra tim sam uređivala interaktivne module koji su kreirani u alatu Articulate Storyline i svojim radom doprinela da module obogatimo scenarijima i potrebnim kvizovima. Osim toga, za neke od njihovih modula radila sam i strukturisanje sadržaja (storyboarding) i pisanje ishoda za module.

OSNOVNE INFORMACIJE O FIRMI:

Aleksandra Martinović pr Ostalo obrazovanje PLATO 32

PIB: 112587580