Instrukcioni dizajn

Karakteristike dobrog onlajn kursa

U ovom tekstu pisaću o osnovnim uslovima koje treba da ispunjava svaki onlajn kurs.

Iako postoje razne verzije prenosa znanja pomoću interneta, onlajn kursevi su samo jedna vrsta onlajn učenja.

Pri njihovom kreiranju, svaki dizajner onlajn nastave treba da ima na umu sledeće stavke koje će biti opisane u daljem tekstu. Naravno, ovo su samo ključne tačke. Možda će razvojem tehnologije i novim teorijama učenja ove ključne tačke ući u istoriju ili će biti kontekstualno proširene.

Ovaj članak je malo drugačiji u odnosu na ostale, jer ćete osim čitanja teksta biti i aktivan učesnik. Očekuju vas kratka pitanja i zanimljive informacije. 🙂 Nadam se da ćete uživati.

1. Jednostavno radno okruženje

Da bi se učesnik osećao sigurno u radnom okruženju na internetu, to radno okruženje mora da ima dobar korisnički interfejs. Šta to znači? Ukratko, morate se pobrinuti da učesnik nauči ono što je predviđeno, a da ne mora previše dugo da proučava platformu na kojoj uči. Ukoliko učesnik najpre mora da savlada platformu na kojoj uči, pa da tek onda pređe na konkretan sadržaj, njegova motivacija za učenje će umnogome opasti. Najgori scenario je da učesnik više vremena potroši na snalaženje na platformi, nego na sadržaj samog kursa.

Većina edukatora prvo treba da odluči koju platformu za učenje će koristiti. Tehničko rešenje znači izbor platforme, odnosno LMS (Learning Management System) softvera koja će se koristiti za distribuciju kurseva. Na tržištu ih ima mnogo, i pre nego što donesete odluku koji ćete koristiti, morate ih dobro istražiti, odnosno testirati probne verzije.

Učesniku je najvažnije da radno okruženje nije previše komplikovano. Pod tim se podrazumeva:

 • laka registracija ili prijavljivanje na onlajn kurs za učesnika,
 • da postoji jednostavno uputstvo za učesnike o tome kako platforma funkcioniše.

2. Kvalitetan i jasan sadržaj kursa

Možemo da kažemo da je kurs kvalitetan ako sadržaj kursa može poslužiti za poboljšanje i proširivanje znanja, a zatim i za primenu tog znanja u praksi. Dobar onlajn kurs uvek nudi specifična znanja koja možete koristiti u svakodnevnom životu.

Da bi se kurs mogao smatrati kvalitetnim, on mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da je jasno napisan;
 • da je dobro didaktički strukturiran;
 • ima elemente pripovedanja (iliti „priča priču“);
 • sadržaj ide od lakšeg ka težem;
 • napisan je na lako razumljiv način, ali ima i ekspertski osvrt na sadržaj.

Da bi sadržaj mogao biti dobro kreiran, preduslov je da su ciljevi i ishodi onlajn kursa prethodno dobro definisani.

Dužina sadržaja mora biti u skladu sa temom obrađenom na onlajn kursu. Ne bi trebalo da bude prekratko i površno obrađen, jer u tom slučaju polaznici neće imati stečeno znanje nakon završenog kursa. Takođe, ne treba ni preterivati i biti previše opširan, narodski rečeno, potrebno je imati meru. 🙂

Ciljevi i ishodi

U nastavku pogledajte kratak video o kreiranju ciljeva i ishoda za onlajn kurs.

3. Interaktivan sadržaj

Sadržaj kursa ne sme biti dosadan za učesnike.

Ako na kursu vidite samo redove i redove teksta, bez ikakvog multimedijalnog sadržaja koji će ga obogatiti, vi u stvari čitate PDF dokument. Da neki sadržaj ne bi bio dosadan učesnicima, najbolje je obogatiti ga vežbama, primerima, scenarijima, testovima, zadacima, simulacijama, dijalozima, studijama slučaja, linkovima, priručnicima, prezentacijama…

Kvalitet onlajn kursa će se znatno povećati ako ga učinite interaktivnim i pružite učesnicima priliku da budu aktivni učesnici u procesu učenja.

U zavisnosti od toga šta želite da postignete, koristićete program ili veb-alat za kreiranje vežbi za učesnike.

U nastavku pogledajte alate koje preporučujem i koristim.

 1. H5P
 2. Genialy
 3. LearningApps
 4. ThingLink
 5. Bubbl
 6. Play Posit

Lista veština, ali programa i veb-alata koje koriste dizajneri nastave su mnogobrojni, a tu temu obradiću detaljnije u nekom od narednih tekstova. Ovo su samo neki, koji su trenutno najkorišćeniji.

O tome kako da testirate neki veb-alat, pre nego što ga upotrebite, pisala sam ovde.

Obratite pažnju!

Kada koristite interaktivnosti na onlajn kursu, treba voditi računa da elementi interaktivnosti budu opravdano ugrađeni u sadržaj.

Trebalo bi voditi računa o sledećem:

 • da ne ubacujete animacije, zvuk ili šarenilo ako to nije potrebno, odnosno didaktički opravdano;
 • da ne preterate sa količinom interaktivnih vežbi.

Interaktivni sadržaj ne služi vizuelnom ulepšavanju kursa, već podsticanju učesnika na akciju.

4. Komunikacija na onlajn kursu

Mnogi kreatori onlajn kurseva zanemaruju ovaj važan segment, čak i mnogi od njih smatraju da je potpuno nepotreban.

Međutim, kao i kada učesnik uči uživo, on treba da dobije neke povratne informacije o svom radu, o svom napretku, ali i nekoga koga može pitati za mišljenje, predlog ili ukoliko ima neke nejasnoće. Takođe, razmena mišljenja i ideja sa drugim učesnicima i rad u grupi takođe podstiču osiguranje znanja kod učesnika.

Karakteristika onlajn kurseva jeste nedostatak ličnog kontakta predavača sa učesnikom. Međutim, ovaj nedostatak može se prevazići na dva načina:

 1. forumi za diskusiju u okviru platforme za učenje;
 2. direktna komunikacija sa autorom / predavačem kursa.

Kao i u komunikaciji uživo, slična pravila važe i u onlajn komunikaciji. Ako ste instruktor/moderator kursa, pokušajte da:

 • redovno odgovarate na dolazne poruke učesnika;
 • da priznate ako ste nešto prevideli ili pogrešili;
 • budete ljubazni i prijateljski nastrojeni kada odgovarate na poruke;
 • da svojim znanjem pomognete polaznicima da što bolje savladaju sadržaj kursa.

Na ovaj način ćete svojim učenicima pružiti dobre i kvalitetne povratne informacije i moći ćete da prevaziđete nedostatak ličnog kontakta.

5. A šta se dešava nakon kursa?

Mnogi kursevi nemaju jasan ishod za učesnike nakon završetka kursa. Zbog toga je na početku veoma važno dobro definisati ciljeve i ishode kursa, kao i kompetencije koje će učesnik steći na kraju kursa. Da biste mogli da kažete je onlajn kurs kvalitetan, on na kraju mora imati konačni proizvod. Krajnji proizvod je zapravo ono što je učesnik kursa kreirao samostalno, ali uz pomoć znanja koje stekao na kursu.

Ne želite da idete na kurs posle kojeg imate osećaj da ste naučili nešto novo, ali da nemate pojma kako to da implementirate u praksi. To nas vraća na priču o dobro uređenom sadržaju, koji je važno obogatiti primerima iz stvarnog života ili posla.

Predlozi za osiguranje znanja učesnika nakon kursa su:

Aktivnosti nakon kursa – pobrinite se da vaši učesnici isprobaju znanje koje su stekli na kursu u stvarnom životu. Pružite im mogućnosti za stvarni život i savetujte ih kako mogu da koriste svoje znanje.

Socijalno umrežavanje – omogućite učesnicima da se međusobno povežu. Uputite ih na grupe, forume, zajednicu u kojoj mogu pronaći slične ljude sa kojima će moći da podele znanje i iskustvo i na taj način prošire postojeće znanje.

Ovo su samo neki elementi koji su važni za razvoj i kreiranje onlajn kurseva, ali nikako i jedini. Svako ko se upusti u avanturu kreiranja i distribucije onlajn kurseva treba da ima na umu da je ova oblast jako široka i da je nemoguće naučiti je iz jednog blog-posta. 🙂

Izvor: slika FreePik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *