Instrukcioni dizajn

Evaluacija na onlajn kursu

Jedan od segmenata koje nipošto ne smemo zaboraviti pri kreiranju i realizaciji onlajn kursa je i evaluacija. Evaluacija se može desiti i u toku trajanja kursa, ali i po završetku kursa, u zavisnosti od toga šta želimo da saznamo. Postoje razlozi zbog čega je evaluacija važna. Najpre nam pruža uvid u to da li su polaznici savladali sadržaj, da li su ishodi učenja ispunjeni i da li je potrebno da nešto promenimo u cilju poboljšanja kursa.

Postoji nekoliko oblasti koje možemo i treba da evaluiramo kada je u pitanju onlajn kurs. Preporuka je uraditi evaluaciju za sve oblasti, iako je prva, po meni najvažnija. Za svaki od navedenih segmenata potrebno je da osmislimo NAČIN evalucije. Na primer, to mogu biti kratka pitanja u vidu ankete, koju ćemo učesnicima distribuirati putem interneta.

Oblasti koje se mogu evaluirati su:

  • Evaluacija samog sadržaja kursa
  • Evaluacija rada moderatora/voditelja kursa (ukoliko ih je bilo)
  • Evaluacija rada tehničke podrške (ukoliko postoji)

Kako izmeriti uspešnost onlajn kursa?

Daću PRIMER za evaluaciju samog sadržaja na kursu (prvi segment). Da bismo ispratili efikasnost nekog kursa možemo meriti sledeće parametre:

  1. Završetak kursa
  2. Reakcije učesnika na kurs
  3. Prenos znanja i učenje
  4. Rezultati nakon kursa

Ove parametre možemo meriti uz pomoć sledećih pitanja/smernica, uz adekvatnu tehničku podršku.

Završetak kursa – Da li je učesnik uopšte stigao do kraja kursa? Jako bitan pokazatelj u toku evaluacije, a ukoliko koristite LMS za realizaciju kursa ovo se može izmeriti uz pomoć komponente za praćenje završetka aktivnosti na onlajn kursu. Skoro svaki LMS ima statistiku koje možete izvući i pogledati koliko učesnika je zapravo privelo kraju pohađanje onlajn nastave.

Reakcije učesnika na kurs – Kako su se učesnici osećali tokom trajanja onlajn obuke, kakav je njihov doživaljaj i iskustvo onlajn učenja? Na primer, ovo se može meriti putem ankete. Ovakva vrsta povratnih informacija vam neće pružiti uvid u to da li je zaista došlo do nekog učenja, ali može pomoći da saznate da li je samo iskustvo učenja bilo pozitivno.

Prenos znanja i učenje – Najvažnije pitanje je da li je željeno znanje preneto na učesnike i da li su uspešno naučili neka nova znanja i veštine? Ovo se može uraditi testom ili projektnim zadatkom (na onlajn platformi). Testove/zadatke treba uskladiti sa ishodima učenja i tako ih i procenjivati.

Rezultati nakon kursa – Da li su i koliko učesnici primenili svoje znanje u praksi? Kakav je uticaj obuka imala na naše učesnike? Ovo možete izmeriti slanjem anketa putem imejla (ili putem sistema za učenje) neko vreme nakon kursa.

Kao što se vidi u prethodnim redovima, evaluacija kursa nije samo kratka anketa, već ozbiljan i važan deo prilikom kreiranja i realizacije onlajn kursa. Ja sam kroz primer obradila samo jedan segment, ali postoji još nekoliko. U zavisnosti od prirode kursa i njegovog sadržaja, trajanja kursa, znanja koja tamo pružamo i način evaluacije će biti drugačiji i kreativniji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *