Upravljanje vremenom za instrukcione dizajnere (frilensere)

Posted 2 CommentsPosted in Instrukcioni dizajn

Zašto je upravljanje vremenom važna veština za instrukcionog dizajnera? Upravljanje vremenom i lična organizacija su meke veštine, koje se nepravedno zanemaruju u korist konkretnih veština. To je zbog toga što vam meke veštine neće pružiti priliku za novi posao, dok one konkretne, verovatno hoće. Međutim, ukoliko potpuno zanemarite razvoj mekih veština, posledica toga mogu biti […]

E-učenje i Storyboarding (mapiranje onlajn kursa)

Posted Leave a commentPosted in Instrukcioni dizajn

Storibording je širok pojam, a koristi se u različitim industrijama i u svakoj ima svoj specifičan oblik i način izrade. Kada bih morala  najkraće da definišem storibording,  upotrebila bih reč putokaz. Razni oblici storibordinga koriste se u industriji crtanih filmova, filmskoj industriji, u programiranju,  u e-learning industriji…  Storibording mogu da budu crteži, skice, fotografije, opisi, […]

7 veb-sajtova sa besplatnim video-materijalima

Posted Leave a commentPosted in Za nastavnike

Mnogo je lakše pronaći slike koje ne podležu autorskim pravima koje možemo koristiti u nastavi, što nije slučaj i sa kratkim video-materijalima. U odnosu na besplatne slike, koje više koristimo u nastavi, besplatni video-materijali se manje koriste. Takođe, manje je sajtova na kojima se mogu pronaći oni koji su besplatni i dostupni u komercijalne svrhe. […]

Veb-alati za kreiranje rubrika i skala za ocenjivanje

Posted Leave a commentPosted in Za nastavnike

Šta su rubrike za ocenjivanje? Najkraće rečeno, rubrike za ocenjivanje su instrumenti koji se koriste za procenu učeničkog postignuća. Rubrike za procenu ne koriste se samo za procenu učeničkog postignuća, već imaju različite namene u nastavi, koje će biti spomenute kasnije u tekstu. Važna karakteristika svih rubrika (skala) za procenu je ta što imaju unapred […]

Veb-alati koje koriste frilenseri, a mogu ih koristiti i nastavnici

Posted 2 CommentsPosted in Za nastavnike

S vremena na vreme na ovom blogu pronaći ćete i mali katalog korisnih veb-alata, koji vam mogu koristiti u radu. Ti kratki katalozi neće sadržati detaljno uputstvo za korišćenje veb-alata, već samo kratak opis i prednosti korišćenja. Ovog puta opredelila sam se za neke koji nisu prvenstveno namenjeni za nastavu i nastavnike, ali vam itekako […]